web analytics

Fjernelse af Olietank

 

Sløjfning af gamle olietanke


Nedgravede olietanke af stål på under 6.000 liter, som er fra 1970 eller ældre, må efter 31. marts 2010 ikke længere bruges. Hvis dit hus opvarmes med oliefyr, skal du tjekke, om din olietank er berørt af kravet, eller om den måske allerede skulle have været sløjfet. NST-Have & Anlæg udfører følgende opgaver

  • Fjernelse/sløjfning af olietank
  • Anlægning af have
  • Pasning og pleje
  • Beskæring og fældning
  • Belægnings arbejde
  • Hegn og hæk
  • Gravearbejder
  • Havebassin

 

faaetgratistilbud

 

Hvilke olietanke skal sløjfes?


Opvarmes dit hus med oliefyr, har du en tank til at opbevare fyringsolien i. Den kan være placeret inde i huset eller ude i haven, enten over jorden eller gravet ned. En sådan villaolietank vil normalt rumme under 6.000 liter.

Reglerne for olietanke er beskrevet i Olietankbekendtgørelsen. For at forebygge forurenende olieudslip fra gamle tanke, der bliver utætte, har Miljøstyrelsen fastsat såkaldte sløjfningsterminer, som angiver, hvornår olietanke senest skal nedlægges eller udskiftes.

Hvad risikerer du, hvis du ikke sløjfer olietanken? Hvis du ikke sløjfer eller udskifter olietanken efter de gældende terminer, risikerer du at få en bøde. Din forsikring vil heller ikke dække, hvis tanken bliver utæt og lækker fyringsolie ud i jorden.

Ved alvorlig olieforurening af grunden kan konsekvensen i værste fald være, at huset bliver ubeboeligt. Under alle omstændigheder vil det kræve, at jorden på din grund renses. Naboers grund skal også renses, hvis olieudslippet er nået så langt.

En sådan forurening koster nemt flere hundrede tusinde kroner at oprense. Hvis du ikke er forsikret, eller din forsikring ikke dækker, er det dig selv, der kommer til at hænge på regningen. Læs mere om olieforurening på hjemmesiden bolius.dk. Fakta: Undgå, at jordforurening bliver et mareridt.

 

Dækker forsikringen, hvis olietanken bliver utæt?


Fyrer du med olie i dit hus, er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, der dækker oprensning af grunden efter et olieudslip fra din tank. Hvis du får leveret fyringsolie fra et af de oliefirmaer, der er medlem af Energi- og olieforum (Oliebranchen.dk), eller har en olieleverandør, som bliver forsynet af et af disse firmaer, er du automatisk dækket af oliebranchens forsikringsordning, som varetages af forsikringsselskabet Topdanmark.

Betingelsen for dækning er, at din olietanker lovlig i henhold til gældende regler. Er den ulovlig eller burde have været sløjfet, kan forsikringsselskabet afvise at betale for en eventuel jordforurening af din grund.
 

faaetgratistilbud