web analytics

Diverse

 
Vi tilbyder pleje og vedligeholdelse af udemiljøer og grønne områder for private, erhverv
og det offentlige hele året rundt. Sammensætningen af ydelserne samt hyppighed er
individuelt og varierer fra kunde til kunde, så vi er vant til lidt af hvert.

 
De helt almindelige ydelser vi udfører er følgende:
Græsslåning, lugning, beskæring hækkeklipning, ukrudtsbekæmpelse, fejning af stier,
fortove, p-pladser o.l. rensning af tagrender, gødning, vanding, plæneluftning, vertikalskæring, højtryksrensning, opsamling af skrald samt bortskaffelse osv.
 
Skulle der være en ydelse man savner, så er det bare at spørge, da vi er meget fleksible.
Ekstra bemærkning til boligforeninger o.l: Vi tilbyder også viceværtsaftaler.